NEI – Neuro Emotionele Integratie

“Weer!”

Je kent dat wel, dat je na een gebeurtenis … weer boos bent geworden om bijna niks,… dat je weer bent dichtgeklapt voor een groep, … dat je toch weer naar een sigaret hebt gegrepen, … dat je toch weer zit te snoepen, … dat je weer van alles voor je uit hebt geschoven en tot niks bent 

gekomen, … dat je nog steeds koffie nodig hebt om wakker te worden, …dat je weer hoofdpijn hebt gekregen, … of last van je rug, … of het zuur, of …

Steeds nemen mensen zich voor dingen anders te doen, maar heel vaak lukt het ze niet om effectief te worden. Onze wil alleen blijkt vaak niet genoeg om onszelf te veranderen.

Vrijwel altijd zijn het niet goed verwerkte emoties die ervoor zorgen dat we (onbewust) situaties creëren of in stand houden, die we (bewust) helemaal niet willen. Onbewust saboteren we zo onszelf.

Herken je dit? Zou je van die onverwerkte emoties af willen? Of zou je anderen van onverwerkte emoties af willen helpen? Met Neuro-Emotionele Integratie kan het!

Emotionele blokkades opruimen
Emoties… We hebben een vaag idee over wat ze zijn terwijl ze ons leven voor een belangrijk deel sturen. Dat sturen kan in ons voordeel zijn, maar ook in ons nadeel. Werken emoties eenmaal in ons nadeel, dan kunnen we daar een leven lang last van hebben. Ons onderbewustzijn registreert namelijk, om onszelf te beschermen, alle gebeurtenissen en incidenten, met name de onverwerkte emoties.

NEI is een simpele methode om niet goed verwerkte emoties op te sporen en te integreren, dragelijk te maken. Herbeleving van de pijnplek is daarbij absoluut niet aan de orde. En uren lang, week na week erover praten ook niet; een trauma heb je vaak in enkele seconden opgelopen, dus het is al heel wat als je er een paar uur voor over moet hebben om ervan af te komen, vinden wij.

Vind de werkelijke oorzaak in minuten in plaats van uren of jaren
Mensen die NEI hebben ervaren, hebben meer inzicht in hun functioneren gekregen. Het is hen gelukt doelen te stellen en te bereiken, en ze zijn zich van hun eigen verantwoordelijkheid in het leven bewust.

Die test vertelt ons wanneer een bepaalde blokkade is ontstaan, welk incident en welke emoties daarbij hoorden. Door NEI kunnen we het trauma integreren en loslaten, zodat het onderbewuste er niet langer door gesaboteerd wordt

Met NEI kan worden uitgezocht welke emoties je blokkeren op emotioneel, en vaak ook op fysiek, mentaal, en/of sociaal gebied. Met NEI kunnen die blokkades worden opgeruimd.

Wie geeft de NEI Training?

 
 
Gisela Blackman,
NEI-Therapeute en gecertificeerd
NEI-Trainer, geeft de NEI-opleiding.