Numerologie

Evenals bijvoorbeeld de Astrologie, is de Numerologie een wetenschap, die ons meer over onszelf of over anderen kan vertellen. 

Ook de Numerologie is op feiten gebaseerd. Numerologie (getallenleer) is de kennis der getallen of vibraties en werd reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren toegepast. Volgens hen heeft alles een trillingsgetal.

Is het toeval, dat wij op een bepaalde dag, een bepaald uur en een bepaalde minuut zijn geboren? Is onze naam toeval? Moeten we niet een aantal belangrijke lessen leren in ons leven of bepaalde opdrachten uitvoeren? Of is toch alles toeval? Dit leven, niet meer en niet minder, en dat was het?

In onze handen zijn lijnen gevormd. De manier waarop die lijnen zijn gevormd is wel degelijk een zeer bepaald en volkomen persoonlijk patroon. Een handlijnkundige kan jou aan de hand van vaste regels uitleggen, waar bepaalde lijnen en patronen op kunnen duiden. Een astroloog kan je horoscoop duiden en je vertellen dat je beïnvloed wordt door planeten en sterren, dankzij het feit, dat jij toen, op die datum, op die tijd, bent geboren.

Numerologie kan een analyse geven van jouw karakter en kan proberen een antwoord te geven op de aloude vraag “wie ben ik”? De numerologie stelt ons in staat objectief en onbevooroordeeld een blik te werpen op onszelf en kan daarbij aangeboren talenten en mogelijkheden ontdekken.

We kunnen niet alleen onze capaciteiten ontdekken en hoe we onze bestemming kunnen vervullen, maar wij kunnen tegelijkertijd ook onze beperkingen achterhalen en lokaliseren.

De informatie over jezelf en anderen is gebaseerd op het berekenen van de juiste getallen. In de numerologie wordt over het algemeen gewerkt met de enkelvoudige getallen 1 tot en met 9 en met de meestergetallen 11, 22 en soms 33.

In deze cursus wil ik je een methode aanreiken die is gebaseerd op de KABBALA waarbij je niet alleen de kennis van de nummers krijgt en ze kunt interpreteren, maar ook het gevoel leert beheersen van de diepere betekenis die schuil gaat achter ieder nummer. Ook leer je tijdens de cursus van ieder nummer een kleine mandala te maken.